ADR Sud Muntenia -20 de ani

Comunicate, Știri

 

 

”20 DE ANI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN SUD-MUNTENIA”

Dezvoltarea regională în România  este reglementată de Legea nr.315/20014 și are scopul de a asigura aplicarea unitară a politicilor de dezvoltare regională prin organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, menite să contribuie la  creşterea economică şi dezvoltarea socială echilibrată şi durabilă a ariilor geografice constituite în regiuni de dezvoltare, să impulsioneze diversifice activitățile economice, să stimuleze  investițiile private și publice, precum și iniţiativele de valorificare a resurselor locale şi regionale, să reducă decalajele și dezechilibrele regionale, să contribuie la cooperarea  interregională, internă, internaţională și transfrontalieră, prin realizarea unor proiecte de interes comun.

În România au fost create, în anul 1998, opt Regiuni de dezvoltare,  prin acordul liber al consiliilor județene și locale vecine, fără personalitate juridică  și fără a avea statut de unităţi administrativ-teritoriale, prin care se asigură cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională.Județul Ialomița face parte din Regiunea Sud-Muntenia, fiind unul din cele șapte județe componente ale regiunii: Argeş, Călărași, Dâmbovița,  Giurgiu și, Ialomița, Prahova și Teleorman.Coordonarea activităţilor de elaborare şi monitorizare a politicilor de dezvoltare   regională, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia este realizată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, organism regional deliberativ, care  funcţionează pe principii parteneriale, fără personalitate juridică. CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiune, după cum urmează: preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale. Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ în aceeași perioadă, funcţiile fiind îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de preşedinţii consiliilor judeţene. Să menționăm că, în calitate de președinți ai Consiliului Județean Ialomița, domnii Ioan Lucian Hanaru, în anul 2000 și Vasile Sivian Ciupercă, între anii 2007 – 2010, au deținut funcția de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în timp ce, prin hotărârea nr. 22/ 27.09.2017, domnul Victor Moraru a fost ales vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru o perioadă de un an. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia s-a înființat în anul 1998, ca structură neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică și cu personalitate juridică, având responsabilități directe în elaborarea și implementarea strategiilor și a politicilor de dezvoltare locală.

Împlinirea a 20 de ani de activitate a fost un moment deosebit de a celebra acest reper aniversar, printr-un reușit eveniment organizat sub deviza ” 20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud – Muntenia”, manifestare amplă, semnificativă, de înaltă ținută, care a pus în valoare succesele obținute în implementarea politicii de dezvoltare regională.

Desfășurat la Complexul Muzeal Golești, din orașul Ștefănești, județul Argeș, evenimentul a cuprins: reuniunea aniversară a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia și a invitaților din partea autorităților publice centrale, regionale și locale, ai mediului de faceri cu proiecte accesate în perioada 1998 – 2018 și ai mass-media din regiune, înmânarea de plachete și diplome pentru membrii CpDR și beneficiarii de fonduri, programe artistice oferite de ansamblurile folclorice reprezentative din fiecare județ al regiunii.

 În alocuțiunea de deschidere, domnul Liviu MUȘAT, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a făcut un succint bilanț al celor 20 de ani de activitate, statistica realizărilor fiind edificatoare: 1.668 de contracte semnate, cu o valoare totală de 1.460,92 milioane euro, 81 de clădiri construite și 389 reabilitate, modernizate sau extinse, 384 lm de drumuri județene și 135 km de străzi orășenești modernizate/reabilitate, 8 rețele de iluminat, 994 de întreprinderi mici și mijlocii sprijinite cu fonduri europene și naționale, 103 mii de echipamente și dotări achiziționate, 19 clădiri istorice, muzee și unități de cult reabilitate, 961 de gospodării reabilitate termic, construirea a 7 campusuri,  crearea a 9.924 de locuri de muncă, elaborarea a 479 de studii, strategii, consultanță și soft, 243 de programe de instruire cu 13 mii de persoane instruite, 473 mii de persoane beneficiare de servicii sociale, înregistrarea a 148 mii de turiști  și altele. 

”Au fost proiecte care au reușit să acopere întreaga gamă de activități din sectoarele social și economic, infrastructură rutieră, urbană, turistică și patrimoniu cultural, să sprijine dezvoltarea sectorului privat și a resurselor umane, și, nu în ultimul rând de dezvoltare a serviciilor sociale și medicale. (…) Pornit acum mai bine de un deceniu cu foarte multe speranțe, cu foarte multe gânduri și planuri pentru a face mai mult pentru comunitățile din regiune,Programul Operațional Regional, pe scurt REGIO, a reprezentat una dintre cele mai importante surse de finanțare nerambursabilă pentru Sud-Muntenia. Bilanțul celor 20 de ani de existență a Agenției reflectă ceea ce noi am făcut bine, ce am mai greșit, care sunt învățămintele trase, ce putem îndrepta, continua și ce vrem să lăsăm moștenire urmașilor noștri”, a spus printre altele domnul  Liviu MUȘAT.

La evenimentul aniversar, din partea Guvernului României au participat secretarii de stat Nicolae TUDOSE ( Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Constantin IVAN ( Ministerul Economiei) și Lucian PĂTRAȘCU (Aparatul de lucru al Viceprim-ministrului). Județul Ialomița a fost reprezentat la celebrarea celor ” 20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud – Muntenia” de domnul Emil Cătălin GRIGORE, vicepreședinte la Consiliului Județean Ialomița.

În cadrul festivităților desfășurate, Domnul Liviu MUȘAT, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a înmânat plachete și diplome pentru membrii CpDR și beneficiarii de fonduri. Să remarcăm calitatea deosebită a celor două broșuri realizate de  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia: una despre ” 20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud – Muntenia” și alta despre fiecare județ din Regiune ” 20 de ani de Dezvoltare Regională în județul...”.

 În cele două decenii aniversate, județul Ialomița, prin intermediul și cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a înregistrat următoarele rezultate: 128 de proiecte finanțate cu o valoare totală de 114 milioane euro, 1.506 locuri de muncă noi, 36 de clădiri construite cu o suprafață utilă de 152.000 mp, 16 clădiri reabilitate/extinse/modernizate, 19 km de drumuri județene modernizate/reabilitate, 8 km de străzi orășenești modernizate/reabilitate, 7 rețele de iluminat stradal, 69 de IMM-uri finanțate, 67.00 de echipamente/dotări achiziționate, 10.000 mp de spații verzi amenajate, 13 studii, strategii, soft-uri întocmite,88 de unități mobile ISU, 686 de persoane instruite în 5 programe, 1.048 de persoane beneficiare de servicii sociale, 2 campusuri școlare renovate, 8 scoli/licee renovate/extinse/dotate, 4.060 de elevi beneficiari de infrastructura școlară renovată. Județele din Regiunea Sud-Muntenia -  Argeş, Călărași, Dâmbovița,  Giurgiu și, Ialomița, Prahova și Teleorman au amenajat standuri de prezentare și promovare a specificului fiecăruia, dominante fiind elementele etnografice reprezentative și au prezentat publicului spectacole de  folclor de înalță ținută artistică, interpretativă și emoțională.

 Mulțumim Muzeului Județean Ialomița, Muzeului Național al Agriculturii Slobozia și Domeniului Manasia pentru sprijinul acordat la amenajarea standului de promovarea a județului Ialomița, iar Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița pentru spectacolul deosebit susținut de soliștii  Nicoleta Vlad Rădinciuc, Nicole Dumitrașcu, Iuliana Gheorghiță și dansatorii  de mare talent ai Ansamblului Folcloric ”Doina Bărăganului”.

Celebrarea celor ” 20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud – Muntenia” a fost un succes remarcabil, pentru care  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia merită cu prisosință felicitările noastre și urarea de a fi mereu la înălțimea atribuțiilor și responsabilităților cu care este investită!