CONTRACTE DE FINANȚARE PRIN PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ IALOMIȚA

Comunicate, Știri

 

 

Alocarea din bugetul județului Ialomița a sumei de 5.000.000 lei pentru  finanțarea unor proiecte ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomița, prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița și adoptarea documentelor administrative necesare accesării finanțării au făcut posibilă depunerea și selectarea primelor cereri de finațare,  

Promovarea și implementarea unor proiecte de infrastructură prin  Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița urmărește să se dezvolte interesul, efortul și experiența unităților administrativ-teritoriale de a identifica și prioritiza nevoile reale ale comunităților, de a evalua resursele locale care pot fi mobilizate și de a găsi surse alternative de finanțare pentru obiective de investiții  de interes local, cu dimensiuni reduse ca volum și care nu se pot încadra în criteriile de eligibilitate ale programelor europene sau naționale de finanțare nerambursabilă.

În același timp, scrierea cererilor de finanțare pentru accesarea Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița, după un model compatibil cu  proiectele europene, aduce un plus de experiență și competență pentru abordarea programelor din exercițiul actual și viitor de finanțări nerambursabile.

După demararea Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița.   Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a primit și evaluat proiectele depuse de o parte din  unitățile administrativ-teritoriale membre, conform criteriilor stabilite prin Ghidul solicitantului.

Aplicarea principiului ”primul venit, primul servit” în aprobarea cererilor de finanțare nerambursabilă, a făcut posibilă semnarea a șase contracte de finanțare, într-o acțiune publică, de tip conferință de presă, desfășurată în ziua de 1 noiembrie 2018, în foaierul sălii de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița.

Conferința de presă a fost susținută de președintele Consiliului Județean Ialomița și al ADI Ialomița, domnul VICTOR MORARU și domnul Daniel GANEA, director al ADI Ialomița Au fost prezenți la eveniment, alături de reprezentanții mass-media locale, membri ai Consiliului de Administrației ai ADI Ialomița, reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale beneficiare de finanțare în această etapă, personal de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și personalul executiv din ADI Ialomița.

Sinteza celor șase proiecte pentru care au fost semnate contracte de finanțare nerambursabilă se prezintă astfel:

Nr.crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Obiectul proiectului

Valoarea totală a finanțării

(lei)

Suma nerambursabilă acordată

(lei)

Contribuția proprie

(lei)

Perioada de implementare

(luni)

1.

Jilavele

Teren mininifobal, 892 mp, Școlile nr.1 și 2

232.664

188.153

44.511

5

2.

Roșiori

Reabilitarea și modernizarea acoperișului Primăriei Roșiori, 415 mp

235.910

189.210

46.700

5

3.

Drăgoești

Modernizare rețele stradale, 3,4 km

549.279

199.800

349.479

7

4.

Perieți

Îmbunătățirea serviciliului de salubritate pentru 1000 de gospodării

135.380

117.000

18.380

3

5.

Săveni

Modernizarea străzi locale, 1 km

625.925

200.000

425.925

12

6.

Traian

Înființarea teren de sport multifuncțional Școala Ptofesională Traian, 968 mp.

330.413

200.000

130.413

24

 

TOTAL

x

2.109.571

1.094.163

1.015.408

x

Suma primelor șase contracte de finanțare semnate reprezintă 21,88 % din totalul sumelor alocate și posibil de accesat prin  Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița.

Sperăm ca implementarea proiectelor contractate să fie realizată cu succes, la parametrii calitativi superiori, cu încadrarea în costurile prognozate și la termenele stabilite prin contractul de finanțarea nerambursabilă și să constituie un exercițiu semnificativ de creșterea a capacității administrative în teritoriu.