PROIECTUL ”10 PENTRU IALOMIȚA”

Comunicate, Știri

           

             Moment de strălucire, unic și fundamental din istoria României, Marea Unire de la 1918 a fost celebrată, la CENTENAR, de întreaga națiune română, cu demnitate, mândrie și patriotism, cu sentimentul  redescoperirii dimensiunii trainice a dragostei de neam și țară!

            Într-un asemenea context aniversar, Consiliul Județean Ialomița a inițiat proiectul „10 pentru Ialomița”, pentru 10 domenii de activitate: administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”.

            Adoptat prin hotărârea nr. 137/28.11.2018, proiectul „10 pentru Ialomița” și-a propus să aducă în atenția publică și să evidențieze persoanele fizice a căror activitate s-a situat la nivel de excelență și performanță multianuală, au dobândit o recunoaștere notorie pe plan județean, național sau internațional și au contribuit în mod vizibil la cultivarea valorilor cetățeniei active și la promovarea imaginii și identității județului Ialomița. Procedura administrativă de selecție și nominalizare a personalităților din cele 10 domenii de activitate, precum și pentru decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”, ne-a reconfirmat credința intimă că Ialomița este altceva decât ceea ce se știe și cu mult mai mult decât se poate închipui! Este un spațiu cu o specificitate aparte, cu oameni de o calitate deosebită, personalități emblematice prin statura morală, intelectuală, profesională și civică, exemple și modele a căror valoare este validată prin fapte comensurabile!

            În același timp, proiectul a validat principiul european al ”unității  în diversitate”, întrucât fiecare persoană nominalizată este o individualitate unică, dar, toate laolaltă, creează imaginea excelenței din comunitatea ialomițeană, devin  semn de identificare a ceea ce este deosebit sau unic în zestrea spirituală  a județului și  ne propun înțelegerea lor din perspective inedite, în raport cu valorile naționale și europene. 

            Evenimentul de decernare a plachetei de onoare ”10 pentru Ialomița” personalităților nominalizate,  precum și a trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”  ce se va desfășura în ziua de 28 martie 2019, de la ora 16,00, la sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița și va vă fi însoțită de un program divers și atractiv. Le adresăm mulțumiri tuturor personalităților premiate în proiect și le însoțim de  cordiale felicitări nu numai pentru nominalizare, ci și pentru întreaga activitate desfășurată și rezultatele de excepție obținute!

 

                                                                                   PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                                           ILIE CIOACĂ