Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18.01.2012, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 a) privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 b) privind aprobarea realizării Proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”- modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1 – 0,5 MW”;

 c) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012.

 Şedinţa este publică.

Proiectele de hotărâre, însoţite de documentaţiile care au stat la baza elaborării acestora, se află postate pe transparenţă decizională.

 

categoria articolului 

Știri