ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL 2018 (EYCH2018)

 

    Comitetul Regiunilor Europene (CoR) este un organism complementar celor trei instituţii comunitare (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European), având drept misiune implicarea autorităţilor regionale şi locale în procesul decizional european şi încurajarea participării active a cetăţenilor la acest proces, pe principiile coeziunii economice, sociale şi teritoriale.

       CoR este alcătuit din 353 de membri (aleşi locali) şi un număr egal de supleanţi din cele 28 de State Membre ale UE, aceștia fiind  numiţi pentru o perioadă de 5 ani.  

      Începând cu data de 14.01.2015, Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania a desemnat cei șase membri titulari la Comitetul Regiunilor Europene, președinții Consiliilor Județene din Dolj,  Ialomița, Dâmbovița,  Călărași,  Iași și  Harghita.

      Având în vedere că patrimoniul cultural este considerat o resursă strategică pentru Europa, președintele Comitetului Regiunilor Europene, domnul KARL – HEINTZ LAMBERTZ a avut inițiativa ca anul 2018 să fie declarat ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL 2018 (EYCH2018) și să fie celebrat prin manifestări, evenimente și activități care să pună în evidență valoarea și diversitatea patrimoniului cultural european, să îndemne la dialog intercultural internațional, dar să și păstreze caracterul  identităţii socio-culturale din fiecare regiune, chiar în contextul procesului de globalizare.

       Pentru a demonstra valoarea adăugată a Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 la nivel local și regional și a avea o imagine completă a inițiativelor locale și regionale, Comitetul Regiunilor Europene inventariază proiectele membrilor săi destinate acestui scop și va realiza o hartă a acestora, care va fi afișată la sediul său, ca o mărturie a diversității patrimoniului cultural european și un fundament care poate contribui la construirea viitorului Europei.

     Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, se alătură acestui demers, cu următoarele argumente:

          - înscrierea constituirii, dezvoltării, conservării și valorificării patrimoniului cultural aflat în proprietatea sa nu numai ca acțiune strategică prioritară  a ”Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița în perioada 2009 - 2020” , ci și ca o resursă de coeziune socială și dezvoltare locală;

          - inițierea unui program județean pentru anul 2018, prin care cele cinci instituții de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița și-au propus ca, prin manifestări culturale într-o gamă tematică largă, să prezinte bogăția și diversitatea patrimoniului cultural al județului Ialomița și să cultive sentimentul de apartenență la valorile culturale locale, naționale și europene.

          Partea de contribuție minimală a Consiliului Județean Ialomița la celebrarea ”Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 (EYCH2018)” cuprinde proiectele: ”Noaptea Muzeelor”,  ”Ia - element de identitate etno-culturală românească”, Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, ediția a – XXI -a,  Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXVI, Festivalul concurs de tradiţie culinarǎ ialomiţeană  „LA CASA TUDORII", ediția a VIII-a, Expoziția permanentă a Muzeului Județean Ialomița ”Omul și râul. Evoluția comunităților umane în Bazinul Ialomiței”, Expoziția permanentă a Muzeului Național al Agriculturii Slobozia - ”La drum prin lumea satului”, ”Redescoperirea unui oraș medieval dispărut – Orașul de Floci, județul Ialomița, România”, ”Cercetare arheologică, restaurare, conservare și valorificare”, ”Cultura și diplomația - elementele de forță ale unei națiuni mici”.

           Consiliul Județean Ialomița are convingerea că proiectele propuse contribuie la cunoașterea valorile patrimoniului istoric şi cultural din judeţul Ialomiţa, sunt relevante pentru  bogăția și diversitatea patrimoniului cultural județean, aduc mărturii de identitate, autenticitate, originalitate, precum și elemente de unicitate, se raportează la valorile europene și contribuie la  îmbunătățirea cunoaşterii umane, întărirea coeziunii sociale și a prieteniei.

categoria articolului 

Știri