Conferință de presă - 21 aprilie 2017

Astăzi, 21 aprilie 2017, a avut loc conferința de presă organizată lunar de conducerea consiliului județean cu privire la proiectele de hotărâre ce se vor regăsi pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27 aprilie 2017.

Domnul Victor MORARU, președintele CJ Ialomița, a adus în atenția mass-mediei și participanților cele 22 de proiecte de hotărâre, printre care amintim:

  • proiecte de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul consiliului județean și DGASPC Ialomița, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al consiliului județean și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției contractuale de administrator public la nivelul Județului Ialomița;
  • proiecte de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului Ialomița, aprobarea execuției bugetului general, la trimestrul I, aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2017 și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017;
  • proiecte de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare aferente următoarelor obiective de investiții: ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de urgență Slobozia”, ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ”Amenajare curte interioară – Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia”, ”Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani”, ”Construirea unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea în localitatea Stelnica”;

Un alt proiect de hotărâre important a fost legat de numirea domnului Stanciu Cătălin în funcția de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița.

Alte puncte prezentate au fost în legătură cu:

  • proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;
  • proiecte de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale următoarelor festivaluri: Festivalul-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești ”Trofeul Tinereții”- Amara, Festivalul Județean de Folclor ”Zărzărică, Zărzărea” și Festivalul Național de Folclor ”Doina Bărăganului”;
  • proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publică a statului și din administrarea MDRAPFE în proprietatea publică a județului Ialomița.

Toate proiectele dezbătute vor fi incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița.

categoria articolului 

Știri