Cu dragoste de țară! -1 Decembrie 2018

CU DRAGOSTE DE ȚARĂ!

În ziua de 28 noiembrie 2018, la sala de festivități a Consiliului Județean Ialomița s-a desfășurat recepția oficiali oferită de președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR MORARU, cu prilejul sărbătoririi ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI și a CENTENARULUI MARII UNIRI.

A fost un eveniment cu deosebită încărcătură emoțională, care ne-a ne propus să conștientizăm o mare pagină din istoria României, dar și semnificația și simbolistica Centenarului Marii Uniri, printr-un programul dens, de înaltă calitate și ținută artistică , menit să consolideze percepția despre sacrificiul înaintașilor noștri, eroi cunoscuți și necunoscuți, care au luptat și s-au jertfit pentru România!

La intrarea în sala de festivități, fiecare invitat a primit câte o cocardă și medalie aniversară, un pliant de prezentare a Centenarului Marii Uniri și un steguleț tricolor.Moderat de cunoscutul om de televiziune, Cristian Brancu, programul manifestării s-a deschis cu momentul solemn al intonării Imnului de Stat al României de către Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, sub bagheta Părintelui prof. Cătălin Stanciu.

În alocuțiunea sa, domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița a spus: ”Sunt onorat și emoționat deopotrivă pentru cinstea pe care ne-ați acordat-o, răspunzând invitației de a fi împreună pentru a aniversa cu deplin respect, mândrie patriotică și bucurie, cea mai măreață pagină din istoria poporului român: înfăptuirea Marii Uniri și desăvârșirea statului național unitar român!

Vă mulțumesc din suflet, în nume personal și în numele autorității administrației publice județene pe care o reprezint: Consiliul Județean Ialomița!(...)

Afirm fără ezitare,  că Marea Unire este suma unor evenimente istorice de referință care au precedat-o, la care aportul Ialomiței este unul important, care trebuie pus în evidență!Trebuie să fim mândri că prima Unire, a înfăptuit-o Mihai Viteazul, la 1600, adică fiul strălucit al Ialomiței, care, împlinindu-și ”pohta ce-am pohtit” se intitula "Io Mihai voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei".

Unirea Principatelor Române de la 1859 i-a adus în istorie, din Ialomița, pe Barbu Catargiu, Evanghelie Zappa și Ioan Mircea Mălăieru. Să luăm aminte ce spunea Barbu Catargiu, imediat după recunoașterea Unirii Principatelor de către marile puteri ale Europei din acele vremuri; (...) Nu este destul unirea între țările surori! Ne trebuie și unirea între fiii ei (...)  Acum pe drapelul nostru, înaintea căruia să fim toți îngenuncheați, să scriem astăzi: Totul pentru țară, nimic pentru noi! Să trăiască România!”

Anul 1918, cel al înfăptuirii Marii Uniri, poartă și amprenta personalității Primului-Ministru, Alexandru Marghiloman, cel cu domenii la Hagiești, în comuna Sinești, precum și  a jertfei a peste 1.700 de soldați din Ialomița, pusă la temelia apărării și eliberării țării în Prima Mare Conflagrație Mondială.

Din această perspectivă, Centenarul este un binemeritat recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită reverență față de jertfele de pe câmpurile de luptă ale acestor martiri veritabili ai neamului! 

Anul Centenarului este, în același timp, un motiv de reflecție și de conștientizare a rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României moderne!

Astăzi, istoria ne cheamă la fapte care să ne facă vrednici urmași ai celor care au înfăptuit voința de veacuri a poporului român! (...)  Să redescoperim dimensiunea trainică a dragostei de neam și țară și să construim împreună soclul unității naționale, pe care să fluture de-a pururi tricolorul!

România de azi și de mâine trebuie să o construim pe valori, principii și, mai ales, pe credință, pe un proiect și ideal național clar conturate, care să conjuge energiile creatoare ale poporului român și nu să le risipească în dispute sterile, să ducă mai departe năzuințele  de demnitate, onoare și unitate ale neamului românesc!”

În evocarea Centenarului Marii Uniri realizată de domnul prof. dr.  Ion Constantin, istoric și diplomat de carieră, s-a insistat pe importanța și semnificația evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 1918, pe nevoia imperioasă de  a o întipări în conștiința tuturor românilor, ca o mare pagină din istoria noastră, prin care punem în evidență, cu onestitate și spirit patriotic, gloria străbună și  figurile ei emblematice, prin care s-a asigurat locul de sine stătător  al românilor în rândul națiunilor europene. Sărbătorirea cu demnitate a Marii Uniri este de natură să aducă nu numai cunoașterea trecutului nostru istoric – în fața înaintașilor făcând o cuvenită reverență! -  ci și de reașezare a istoriei și culturii naționale ca factori determinanți în formarea generațiilor viitoare.

Un moment deopotrivă memorabil și trăit cu emoție de cei aproape 300 de participanți la manifestarea cultural-artistică a fost cel dedicat veteranilor de război!  În semn de prețuire a curajului, onoarei și demnității de a sluji oștirea română în momentele de cumpănă ale țării, Consiliul Județean Ialomița a hotărât să acorde pentru fiecare din cei 78 de veterani în viață din Ialomița  o plachetă aniversară, dar, mai ales, un sprijin financiar de 1.000 lei net !

 La urcarea pe scenă a sublocotenentului în retragere, NEDELCU CONSTANTIN, din Țăndărei, acum în vârstă de 95 de ani, cei prezenți în sală s-au ridicat în picioare și au aplaudat îndelung, gestul căpătând semnificația unui adevărat onor pe care generația de azi îl aducea, cu sufletul încărcat de emoție, pioșenie, respect și recunoștință, celor care au dobândit calitatea de veteran prin eroism pe câmpul de luptă, prețul curajului lor izvorând din onoare, sacrificiu și demnitate! Urarea venerabilului veteran a fost și ea pilduitoare: ”Să trăiți și dumneavoastră cât am trăit eu și să ne vedem și în anul următor”!

O surpriză deosebită a fost oferită de Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, care a inițiat și realizat în Anul Centenarului un foto-album documentar de excepție, intitulat ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, în care sunt prezentați  toți veteranii în viață din Ialomița, lucrarea fiind realizată de managerul acestuia, doamna Clementina Tudor și referentul Florin Floreanu !

După această festivitate de suflet, programul artistic al serii a fost deschis de Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, manager - Părintele prof. CĂTĂLIN STANCIU. Moştenirea celor peste şaizeci ani de activitate ai ansamblului este astăzi preluată şi valorificată de oameni dedicaţi actului artistic.  Astfel, soliști Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș, orchestra ,,Doina Bărăganului” sub conducerea muzical-artistică semnată de dirijor dr. Cristian Obrejan şi dansatorii amatori instruiţi de coregraful Nicuşor Iancu transpun în scenă trăiri şi plămădiri ale sufletului românesc exprimate prin cântecul, jocul şi portul popular.

Un moment artistic de excepție l-a reprezentat recitalul susținut de Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, orchestra „Doina Bărăganului“ și solista Nicoleta Rădinciuc Vlad. Este un experiment cu caracter de unicitate în peisajul cultural local și național: reunirea celor două entități artistice în susținerea unui program sui-generis, cu piese reprezentative ale folclorului românesc autentic, dar și cântece patriotice dedicate Centenarului Marii Uniri! Fiind deja o certitudine artistică, programul artistic a fost receptat și aplaudat îndelung de spectatori, deveniți și ei parte intrinsecă a spectacolului!

Programul artistic s-a încheiat grandios, într-o atmosferă de mare și adevărată sărbătoare, cu recitalul unuia dintre cei mai valoroși interpreți de muzică populară din România, Nicolae Furdui Iancu, acompaniat de  Grupul instrumental folcloric  “Crai Nou” din Alba Iulia. Cântecele sale au nu numai  frumusețea răscolitoare a melosului popular, dar și fiorul patriotic autentic și înălțător, care face să vibreze sufletul și inima oricărui spectator!

După spectacolul de gală, domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița le-a adresat participanților invitația la o recepție oficială, prilej de  socializare și comunicare interpersonală, de felicitări și urări adresate cu prilejul ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CENTENARULUI MARII UNIRI și NOULUI AN 2019!

Să le rostim și din acest colț de pagină virtuală:

 LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI!

 LA MULȚI ANI, IALOMIȚA, ÎN UNITATE, RESPECT ȘI DEMNITATE!

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI UN AN NOU 2019 CU BELȘUG, BUCURII, ÎMPLINRI ȘI FERICIRE

categoria articolului 

Știri