EVANGHELIE ZAPPA – PERSONAJ EUROPEAN AL SECOLULUI AL XIX-LEA

     

 

        Calendarul județean al evenimentelor culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 a cuprins, pentru data de 19 iunie 2018, în cadrul ciclului de conferințe „Cultura și diplomația – Elementele de forță ale unei națiuni mici”, acțiunea înscrisă sub genericul „Evanghelie Zappa - personaj european al secolului al XIX-lea”.

          Principalii organizatori ai acestui ciclu de conferințe - Biblioteca Județeană “Ștefan Bănulescu” Ialomița și Muzeul Județean Ialomița, sub coordonarea Consiliului Județean Ialomița, au înțeles recomandarea de a deplasa centrul de greutate al unor evenimente culturale și către teritoriul județului  Ialomița, propunând ca acțiunea să se desfășoare în satul Broșteni, din comuna Ion Roată, locul în care a trăit o importantă parte a vieții sale, Evanghelie Zappa.

          Într-un parteneriat eficient, activ și generos cu Primăria și Consiliului local din comuna Ioan Roată - primar Mihai Ghiță, Biblioteca din Ion Roată – Vasilica Negoiță, bibliotecar, Parohia – preot Constantin Cocheci și Școala Gimnazială ”Evanghelie Zappa”  din Broșteni – Irina Mădălina Vasilescu, director,  organizatorii au propus publicului un program dens, atractiv și, nu de puține ori, emoționant!

          Programul manifestării s-a deschis cu o slujbă religioasă de comemorare a lui Evanghelie Zappa, care s-a stins din viață în ziua de 19 iunie 1865. Apoi,  oficialitățile și copiii din Ion Roată și Broșteni, au depus coroane, jerbe și flori la cavoul familiei Zappa. Au fost vizitate monumentele funerare ale familiei Zappa, din curtea Bisericii cu hramul ”Buna Vestire, Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe”, ctitorită de Evanghelie Zappa,  precum și  ruinele zidului de incintă al conacului Zappa.
          În cadrul conferinței, care a încheiat activitatea de la Broșteni, au susținut prelegeri personalități ale culturii române: prof. dr. Georgeta Filliti, istoric, prof. dr. Ștefan Petrescu, de la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române,  dr. Dana Mihai, director de programe în cadrul Institutului Național  al Patrimoniului, Elena Lazăr, directorul Editurii ”Omonia”, care au adus informații din documente inedite despre viața lui Evanghelie Zappa. Au avut interesante participări la dezbateri Elena Pacală, directorul Direcției Județene de Cultură Ialomița,  Ion Văduva, scriitor originar din Broșteni, Constantina Ștefan, doctor din anul 1974 la Broșteni și Ioan  Nițu, profesor de istorie, pensionar. Evenimentul de la Broșteni a adus o serie de propuneri care să pună în valoare ansamblul istoric, cultural și religios Evanghelie Zappa : programe integrate de cercetare și valorificare a moștenirii Zappa, accesarea de proiecte cu finanțare europeană pentru restaurarea și reabilitarea monumentului istoric, introducerea în circuitele turistice interne și internaționale, modernizarea căii rutiere de acces și altele.

          În alocuțiunile sale, domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița a spus:  Mă simt onorat să fiu în prezența dumneavoastră, la un eveniment prin care organizatorii doresc să cinstească memoria unuia dintre personalitățile reprezentative care au trăit pe aceste meleaguri – Evanghelie Zappa!

          Vă felicit pentru tema conferinței : ”EVANGHELIE ZAPPA – PERSONAJ  EUROPEAN AL SECOLULUI AL XIX -LEA”, fericit aleasă pentru că Evanghelie Zappa poate fi considerat, într-adevăr, o pildă de europenism, dacă ne gândim că, născut în Albania, el rămâne, prin fapte și anvergură, deopotrivă, istoriei și civilizației Greciei și României, cât și mișcării olimpice internaționale.

          Trebuie să fim mândri că din Broștenii de Ialomița au plecat multe din inițiativele de anvergură europeană ale lui Evanghelie Zappa.  A fost posesorul celei mai însemnate averi din societatea românească a vremii sale, întinsă în toată Câmpia Română. Ca luminos și generos filantrop,  a sprijinit dezvoltarea culturii române, prin înființarea Societății Literare și, ulterior, a Academiei Române, înzestrarea Armatei Române, ctitorirea unor biserici, construirea de școli, spitale și orfelinate. A închegat prietenii și s-a sfătuit cu importanți oameni ai vremii sale : Alexandru Ioan Cuza, căruia i-a fost și gazdă la castelul din Broșteni, Mihail Kogălniceanu, domnitorii Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu, Barbu Catargiu, Dimitrie Bolintineanu și alții.  A adus repere de modernitate europeană în agricultura Bărăganului de la jumătatea veacului al XIX-lea: mașini și utilaje agricole din Franța și Austria, construirea unei fabrici de spirt și a unei mori cu 12 pietre, unică în Țara Românească, prin mărime, dotare și numărul de angajați, crearea unor ferme model,  introducerea evidenței contabile primare în exploatațiile agricole, Și, nu în ultimul rând, rămâne, în cronica modernă a Europei, promotorul reluării Jocurilor Olimpice Moderne, cu 37 de ani înainte de Pierre de Coubertin.

          Repet: Evanghelie Zappa aparține Balcanilor – pe axa Albania, Grecia, România, iar prin cultură, mentalitate, inițiative și experiență fondatoare, spiritului european!

          Să-i cinstim memoria așa cum se cuvine și să încercăm să ne ridicăm la înălțimea faptelor și personalității sale!”

categoria articolului 

Știri