Expoziție de fotografie și lansarea oficială a lucrării ”ISTORIA RETRĂITĂ. VETERANII IALOMIȚENI LA CENTENAR”

 

                       

 

Consiliul Județean Ialomița și Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița au oferit, în ziua de 10.01.2019,  un moment remarcabil de cultură: vernisarea Expoziției de fotografie și lansarea oficială a lucrării ”ISTORIA RETRĂITĂ. VETERANII IALOMIȚENI  LA  CENTENAR”, înscrise în programul dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

În cadrul programului expoziției, au rostit alocuțiuni:  domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița, cei doi autori, Clementina TUDOR și Florin FLOREANU, precum și Răzvan CIUCĂ, muzeograf etnolog, ex-director al Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia.

Publicul numeros și generos în aprecieri a admirat cu emoție expoziția de pe simezele Sălii Arcadia din Slobozia cu fotografiile celor 78 de veterani în viață din județul Ialomița, executate cu măiestrie de Florin FLOREANU. Adevărat artist fotograf, pasionat și sensibil, acesta a reușit, în unghiuri ideale de alb-negru și contraste minunate, să surprindă nu numai portretele eroilor-veterani, ci și lumina frumoasă a chipurilor acestora, să descifreze calități umane și esența personalității lor prin focusarea perfectă a chipului și, mai ales, a privirii, să aleagă cu grijă locurile pentru a conferi dinamică fotografiei.

Cu trac explicabil și succint în discursul oficial, Florin FLOREANU a fost mult mai deschis destăinuirilor în timpul vizitării expoziției:  ”Am făcut zeci de cadre cu fiecare veteran, pentru a alege, în cele din urmă, acea fotografie-portret care să trezească în sufletul publicului emoție reală, trăiri tulburătoare, sentimentul că ești parte dintr-o adevărată pagină de epopee, pentru că fiecare veteran  în parte și toți laolaltă, venerați prin această expoziție, reprezintă repere istorice de netăgăduit, pilduitoare pentru prezent și viitor. Ei sunt o  lecție de istorie scrisă cu demnitate, eroism și, nu de puține ori cu jertfă!”

Clementina TUDOR, managerul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița și co-autor al lucrării ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la Centenar” a prezentat publicului experiența copleșitoare a întâlnirii cu majoritatea veteranilor din Ialomița, cu o încărcătură emoțională aparte, greu de cuprins în cuvinte!

”Ne-au  impresionat cu vorbele lor simple, privirile încă iscoditoare, o vitalitate pe care la 90 – 106 ani e greu să ți-o imaginezi! Își acceptă destinul cu seninătate și demnitate,  deși au trecut prin drame și experiențe care trec dincolo de limitele înțelegerii noastre! Mărturisirile veteranilor sunt răvășitoare! I-am înregistrat audio și video pentru că demersul de astăzi va continua cu realizarea unui film despre eroii noștri veteran! Poate că uneori vor să uite trecutul, dar amintirile trăiesc vii într-o memorie captivă în alt timp! Provocarea la amintiri îi transformă pe veterani la o”rafală” de povestiri cu amănunte incredibile, spre de a reda istoriei și generațiilor viitoare faptele care nu au încăput în cărțile de istorie, cu sinceritate și cu un fior patriotic dincolo de orice conveniențe! Avem datoria să constituim o video-fonotecă de tezaur ca pe o  pioasă recunoștință pentru veteranii de război, oameni care au dobândit această calitate prin luptă, curaj şi eroism duse până la limita jertfei, pentru înfăptuirea idealurilor sacre ale poporului român!”

Răzvan CIUCĂ, a spus, cu franchețea cunoscută:  „ Volumul ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la Centenar” este o carte care te poate ucide!  Este onorant și remarcabil că Județul Ialomița și-a propus în programul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri asemenea  acțiuni care să aducă în prim-planul memoriei noastre colective și afective  participarea și contribuția locuitorilor acestor meleaguri la evenimentele istorice care au fundamentat tezaurul gloriei străbune! Niciodată nu trebuie să zăbovim în a lăuda faptele eroice și eroii care le-au înfăptuit, spre a fi cunoscute și recunoscute cu întreaga lor încărcătură de dramatism, demnitate și putere de sacrificiu, pildă stimulatoare pentru generațiile viitoare!”

În alocuțiunea rostită la vernisarea expoziției și lansarea foto-albumului dedicat celor 78 de veterani în viață din județul Ialomița, președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR MORARU a spus: ”Îi felicit pe cei doi autori - Clementina TUDOR și Florin FLOREANU, pentru inițiativă și modul deosebit de punere ”în operă”, semn de recunoștință și omagiu pentru cei care, trecând prin dramatismul războiului, au pus , mai presus de orice, iubirea de țară! Consiliul Județean Ialomița a sprijinit necondiționat acest proiect și l-a înnobilat cu vizitarea majorității veteranilor la domiciliul acestora, pentru a le înmâna o distincție de onoare, un sprijin financiar de 1000 lei și foto-albumul în care s-au regăsit cu emoție! Am trăit o experiență unică, iar întâlnirile cu veteranii, aflați la vârste venerabile, mi-a întărit sentimentul că ei rămân cu demnitate în prima linie de front a vieții, modele umane și pilde istorice vii pentru generațiile de azi și cele viitoare. M-a impresionat credința nestrămutată că, dacă ei au supraviețuit războiului, aceasta s-a întâmplat pentru că  Dumnezeu i-a avut în pază și i-a iubit! Evenimentul cultural ne aduce provocarea de a sta în față cu istoria necunoscută în toate dimensiunile ei și care a fost completată cu file ”scrise” cu măiestrie prin obiectivul aparatului de fotografiat și prin informațiile care însoțesc fotografiile! 

Felicitări organizatorilor pentru un eveniment cultural de excepție!”

Publicul a stăruit minute în șir asupra fiecărei fotografii, cu emoție și sentimentul că dau un binemeritat onor eroilor veterani din Ialomița!

Pentru tot ceea ce ați făcut, cu dragoste de neam și de țară, primiți respectul nostru, distinși veterani! Dumnezeu să vă ocrotească!

categoria articolului 

Știri