ȘEDINȚA CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD - MUNTENIA

 

Organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, format din 28 de membri și funcţionând pe principii parteneriale, Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud -  Muntenia s-a întrunit în ședință ordinară, în ziua de 13.06.2018, la sediul Consiliului Județean Argeș.

Ordinea de zi a cuprins dezbaterea proiectului de hotărâre privind modul de calcul al contribuțiilor anuale ale Consiliilor județene la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia, începând cu anul 2019 și informări privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia, a proiectelor Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia și a Axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile  a  Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

În legătură cu modul de calcul al contribuțiilor anuale ale Consiliilor județene la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, începând cu anul 2019, Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud -  Muntenia a hotărât o contribuție/locuitor de 1,50 lei, care înmulțită cu populația cu domiciliul în județul respectiv, va da valoarea contribuției financiare anuale a fiecărui Consiliu Județean din Regiunea de Dezvoltare  Sud – Muntenia.

Situațiile statistice ale implementării  Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare  Sud – Muntenia, până la data de 04.06.2018, rețin că s-a despus 882 de proiecte, din care 11 au fost reatrase, iar restul de 871 au intrat în etapele procedurale de evaluare a conformității administrative și a celei tehnico-financiare. Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița și consiliile locale din Fetești, Țăndărei, Amara și Manasia au depus proiecte pe diferite axe prioritare ale POR 2014 – 2020 și așteaptă  rezultatele evalurării cererilor de finanțare europeană nerambursabilă.   Este de  menționat succesul privind semnarea contractului de îmbunătățire a infrastructiurii rutiere  de importanță regiobală pe traseul Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu – Movilița – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov -  Dridu – jilavele , limită județ Călărași – Sinești, în valoare de 102.090.996,90 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De asemneea, facem precizarea că, prin hotărârea nr. 22/27.09.2017 privind alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Sud – Muntenia, domnuil Victor Moraru a fost ales vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru o perioadă de un an.                                                                  

categoria articolului 

Știri