Mesajul președintelui Consiliul Județean Ialomița

 

 „APROAPE DE OAMENI”!

Îndeplinirea obiectivului strategic prioritar de modernizare a administraţiei publice județene presupune politici publice şi proceduri interne adecvate specificului şi proiecţiilor de dezvoltare economică şi socială a județului. Democratizarea reală, eficacitatea socială, coerenţa şi transparenţa în demersul administrativ trebuie însoțite de o schimbare de fond a raportului administraţie – cetăţean, prin apropierea administraţiei de cetăţean, punerea ei sub controlul acestuia şi consultarea cetăţenilor în probleme județene de interes deosebit.

Din aceste perspective, vă propunem ca mandatul 2016 -2020 al Consiliului Județean Ialomița să stea sub sloganul „APROAPE DE OAMENI”, în deplină legalitate, responsabilitate și transparență! Trăim timpul paradoxal al asaltului de informații, al nevoii acute de dialog, dar și al unui deficit real de comunicare, mai ales în spațiul public. Înțelegând comunicarea ca pe o modalitate de a face schimb de idei și a conştientiza mesajul celuilalt, de a construi relaţii autentice, vii, deschise, Consiliul Județean Ialomița dorește ca site-ul www.cicnet.ro să fie o sursă importantă de informare aflată la îndemâna oamenilor și o modalitate directă de cunoaștere a activității autorităţii administrației publice județene. 

Vă invităm să dezvoltăm împreună relaţii oneste, dialog permanent, comunicare consecventă, credibilă şi eficientă, încredere şi respect reciproc. Administraţia trebuie să asigure cetăţeanului dreptul de a pune întrebări la orice acţiune pe care o iniţiază şi de a asigura primirea răspunsului cuvenit. Numai aşa comunicarea are substanţă şi depăşeşte o anumită barieră, pe care, uneori, o punem între noi. Comunicarea trebuie să devină pentru toți o provocare, asumată cu responsabilitate!

 

                                                                                    VICTOR  MORARU

                                                                                          PREȘEDINTE

                                                                       CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA