GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2017

Soluționare contestații cereri finanțare nerambursabilă

 

Raport evaluare propuneri proiecte depuse prin Programul de finanțare nerambursabilă 2017 - postat 06.06.2017, ora 10,30

SOLICITANȚII NEMULȚUMIȚI DE REZULTATE POT DEPUNE CONTESTAȚII ÎN TERMEN DE (2) DOUA ZILE LUCRĂTOARE, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 08.06.2017 ORA 17,00. CONTESTAȚIILE ÎNREGISTRATE DUPĂ TERMENUL LIMITĂ NU VOR FI SOLUȚIONATE. 

 

 

 

 

 

Anunț participare atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu conform Legii nr. 350/2005

Programul anual al finantarilor nerambursabile ce vor fi acordate în anul 2017 conform Legii nr. 350/2005

Ghid finantare nerambursabila - legea 350/2005

 Anexa 1- Cererea de finantare

Anexa 2 - declaratie impartialitate   Anexa 3 -declaratie    Anexa 4 -buget  

Anexa 5-raport tehnic     Anexa 6-decont cheltuieli     Anexa 7-cerere virare sume

SITUAȚIE PROPUNERI PROIECTE 2017

categoria articolului 

Știri