Agricultura din Bărăgan - Tradiție și modernitate

2012

 

AGRICULTURA DIN BĂRĂGAN

-TRADIŢIE ŞI MODERNITATE -

 

La o lună de la demararea Proiectului cultural „Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene” prin conferinţa-dezbatere „Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor Române”, Consiliul Judeţean Ialomiţa a propus o a doua temă de importanţă naţională, „Agricultura din Bărăgan – tradiţie şi modernitate”.

Manifestarea din 24 februarie a început  la Muzeul Agriculturii Slobozia, unde au fost prezentate colecţiile de unelte şi utilaje agricole din patrimoniul muzeului valorificate expoziţional de către muzeograf ing. Adrian Stroe, şef secţie Patrimoniu. Prof. Vasile Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmat de prof. Dr. Gheorghe Petre, managerul Muzeului Agriculturii Slobozia au punctat deschiderea celei de a doua teme a Programului „Ialomiţa – Dintotdeauna pentru totdeauna”.

Conferinţa propriu zisă s-a desfăşurat la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, unde au prezentat comunicări ştiinţifice: muzeograf Viorica Croitoru-Capbun („Aureliu I. Popescu – întemeietorul Fermei Model Perieţi, cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori din Europa de Răsărit în perioada interbelică”); muzeograf Magdalena Petre-Filip („Dumitru N. Seceleanu – documente inedite”); muzeograf Fideliu Rubinescu Ostriceanu („Plugul – istorie şi civilizaţie”); ing. Vasile Berbecel, manager SC CERES Smirna („Agricultura modernă eficientă generată de tehnologie şi management”); Viorel Nica, manager SC AGRICHIM Feteşti („Irigaţiile – rolul în prevenirea schimbărilor climatice”); Ştefan Poenaru, manager SC AGROFAM HOLDING Feteşti („Agricultura integrată – concept de dezvoltare”). Discuţiile ce au urmat au fost la nivelul comunicărilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorie 

albume foto, 2012