Anunț anulare concursuri

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, anulează concursurile ce urmau a se organiza în data de 09.12.2013, ora 10°°, pentru ocuparea a două posturi de inspector superior şi inspector principal în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, şi un post de consilier asistent în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, urmare avizului nefavorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru organizarea acestora.

Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234.
 

PREŞEDINTE,

CIUPERCĂ VASILE SILVIAN

 

categorie 

concursuri, 2013