Anunț intenție elaborare hotărâre cu caracter normativ - stabilire prețuri medii produse agricole