Anunţ intenție elaborare proiect hotărâre cu caracter normativ privind arendarea unor terenuri cu destinație agricolă situate în com. Giurgeni