Anunț intenție referitor la elaborare proiect de hotarare cu caracter normativ pentru completarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița

Anunţ de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ pentru completarea Capitolului V, subcapitolul 5.3 și a capitolului VI din  „Documentul strategic cu scenarii de dezvoltare economico-socială a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”.

Proiect de hotarare completare Strategie de dezvoltare a județului Ialomița

Raport proiect hotărare

Expunere proiect hotarare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

categorie 

Comunicate, anunțuri publice, transparență decizională