Anunt de intentie - serviciile si tarifele Camerei Agricole in 2013

 

 

 

Proiect

Hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice

Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2013 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor

Anexa

 

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Buget-Finanţe

- Adresa Camerei Agricole Judeţene

 

 

categorie 

anunțuri publice, transparență decizională, 2012