Anunț promovare sef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice