Anunt public - Obiectiv de investiții „Pod peste râul Prahova la Dridu“ -

 Consiliul Județean Ialomița, titular al proiectului ” Pod peste Râul Prahova la Dridu, km 52+759”, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Dridu și Moldoveni, jud.Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița din Municipiul Slobozia, Str. Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi orele 08.00 -14.00, vineri între orele 8.00 – 14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro la sediul Primăriilor comunelor Dridu și Moldoveni și la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț. 

categorie 

anunțuri publice