Anunț public privind decizia etapei de încadrare

JUDETUL IALOMITA titular al proiectului „Reabilitare, modernizarea si dotarea ambalatorului din cadrul Spitalului Județean Ialomița” anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare, modernizarea si dotarea ambalatorului din cadrul Spitalului Județean Ialomița”, propus a fi amplasat in loc. Slobozia, str. Decebal, nr.1, jud. Ialomița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14 precum si la următoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

categorie 

anunțuri publice