Anunț publicitar privind cumpărare unui imobil cu destinația ”Sediu administrativ” al Consiliului Județean Ialomița și a terenului aferent acestuia