Plan de selecție pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA