Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid de azot şi oxizi de azot

      CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA titular al Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid de azot şi oxizi de azot (No2/Nox) anunţă publicul interesat despre elaborarea planului mai sus menţionat.

Propunerea de plan poate fi consultată, la sediul Consiliului Județean Ialomița din mun. Slobozia, str.Piața Revoluției, nr.1, în zilele de luni-joi între orele 8,00 -16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum și pe pagina de internet a Consiliului Județean Ialomița și a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița. Observaţiile, întrebările sau opiniile publicului interesat cu privire la plan, se primesc zilnic, la sediul Consiliului Județean Ialomiţa în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Plan de menținere a calității aerului - versiunea 2017

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3, 4, 5

categorie 

anunțuri publice