Anunț concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate