Anunț intenție elaborare hotărâre cu caracter normativ - stabilire taxe și tarife din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2019

categoria articolului 

transparență decizională, anunțuri publice