Anunţ - organizare concurs pentru ocupare funcţie publică de consilier juridic asistent - Compartiment Juridic