Anunţ - organizare concurs pentru ocupare funcţie publică de consilier juridic debutant - Compartiment Juridic