Anunț organizare concurs ocupare funcție publică vacantă - consilier, asistent - DISP - Unitatea Județeană pt Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice