Anunț organizare concurs ocupare post consilier principal - Comp. Corp Control