Anunț organizare concurs ocupare posturi vacante DISP