Anunț organizare concurs ocupare un post funcţie publică de inspector debutant - Directia Coordonare Organizare - CIC