Anunț organizare examen de promovare în treapta profesională imediat superioară pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate