Anunțuri publice

 

Anunț dezbatere publică proiect buget 2019
[ ... ]
Reluare anunt de publicitate achizitionare servicii de audit pentru proiectul - Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey
Anunț publicitate servicii audit Caiet de sarcini  Model contract Formulare Garantia de buna executie
Anunț dezbatere publică - Ecoaqua Călărași
 
Anunț licitație concesiune suprafață 255,50 ha teren și 1407,7304 ha destinatie agricolă categoria de folosință neproductiv- extravilan comuna Giurgeni, respectiv Gura Ialomiței
[ ... ]
Anunt de publicitate achizitionare servicii de informare si publicitate proiect - Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey
Anunt de publicitate  Caiet de sarcini Model Contract Formulare Garantia de buna executie   Răspuns la clarificări Plan de... Citește mai mult
Anunt de publicitate achizitionare servicii de audit pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey ”
Anunt Caiet de sarcini Model de Contract audit Garantie de bună execuție Formulare    
Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de derulare management de proiect pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor cod SMIS 124406
Anunț atribuire management proiect
Anunț întocmire caiet de sarcini pentru obiectul Servicii de proiectare și inginerie și asistență tehnică aferent obiectivului "Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey
Documentație Avizare Lucrari de Interventii (DALI) Formular oferta servicii Formular - scrisoare inaintare Formular - informații generale Model... Citește mai mult
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Ecoaqua SA Calarasi
[ ... ]
Anunț publicitar privind vanzarea prin licitatie deschisa a masei lemnoase pe picior din zoan de siguranta a drumului județean DJ 102H
[ ... ]

Pagini

categoria articolului 

anunțuri