Centrul de toxicologie - Slobozia

CENTRUL DE OCROTIRE PENTRU PERSOANELE DEPENDENTE DE ALCOOL, DROGURI SAU ALTE INCIDENTE TOXICOLOGICE - SLOBOZIA

 

    Vineri, 3 iunie 2005, ora 11.00 a avut loc inaugurarea Centrului de ocrotire pentru persoanele dependente de alcool, droguri sau alte incidente toxicologice Slobozia

• Proiect, realizat în cadrul subprogramului „Investiţii în servicii sociale“ aprobat prin HOTÃRÂREA GUVERNULUI nr. 93/2003, cu finanţare prin MINISTERUL INTE-GRÃRII  EUROPENE.

      Investiţia se află în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia - parter.


Bugetul proiectului

     Suma totalã:          349.711,10 (RON)


din care:


  • costuri eligibile            292.545,02 (RON)

  - transferuri nerambursabile   252.145,17 (RON)

  - Contribuţie locală                 40.399,85 (RON)

     (din bugetul propriu al judeţului)


  • costuri neeligibile         57.166,08 (RON)

  - contribuţie locala

     (din bugetul propriu al judeţului)

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 

• ocrotirea temporară a persoanelor dependente de alcool, droguri sau alte incidente toxicologice;
• acordarea de tratament medical imediat;
• asigurarea unei asistenţe medicale de specialitate;
• acţiuni de informare şi consiliere asupra riscurilor provocate de consumul de alcool şi droguri;
• prevenirea excluziunii sociale.

Grupurile ţintã

- persoanele dependente de consumul de alcool care se prezintã pentru îngrijiri medicale de specialitate;

- grupuri de risc ce prezintã predispoziţia de consum de alcool, stupefiante şi alte substanţe psihotrope, inclusiv tratamentul de urgenţã şi reabilitare a tentativelor de suicid chimic.


 

DOTĂRI:


- cromatograf cu gaze, cuplat cu spectometru de masă şi pompă turbomoleculară pentru analiză de medicamente şi droguri;
- pulsoxiometru;
- monitor pacient;
- echipament orizontal pentru alimentarea cu gaze medicinale şi energie electrică;
- paturi mobile;
- mobilier.

 

categoria articolului 

proiecte realizate