Comunicat 05.02.2012

Comunicate

Datorită condiţiilor meteorologice din ultima perioadă, Consiliul Judeţean Ialomiţa reprogramează sedinţa ordinară din data de 08.02.2012. Acesta va avea loc în data de 14.02.2012, ora 15.00, cu aceeaşi ordine de zi.

C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 08.02.2012, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Make them succeed” din cadrul Programului European „Tineret în acţiune”;

b) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg, etapa I”
c) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casa memorială Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – reparaţii capitale, etapa II”;

d) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

e) privind validarea unui membru desemnat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

f)  privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pe anul 2012;

g) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. IALOMIŢA;

h) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa,  pe anul 2012.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ