Comunicat 15.01.2012

Comunicate


C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18.01.2012, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) privind aprobarea realizării Proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”- modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1 – 0,5 MW”;

c) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ