Comunicat 25.12.2011

Comunicate

C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.12.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a)privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Vlădulescu Oliviu;

b) privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Berbec Petru;

c) privind completarea componenţei Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

d)privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2011;

e) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.234/05.12.2011 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

f) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2012;

g) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2012;

h) privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2012 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor;

i) privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse  şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

j) privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa;

k) privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor şi al Elevilor Ialomiţa;

l) privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. BOB TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;

m) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV, anul 2011 (preliminat);

n) privind aprobarea  „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2012” al  Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ