Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 28.11.2018, ora 15,00

Comunicate, transparență decizională

            

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.11.2018, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.11.2018.

Proces verbal sedință extraordinara din 20.11.2018

 

 II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

   rapoarte comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

   rapoarte comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița

  rapoarte comisii specialitate

 4. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri;

proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri

  rapoarte comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotărâre privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv

  rapoarte comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii prin act adiţional  a Contractului de închiriere nr.925/1/04.04.2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.925/1/04.04.2017

  rapoarte comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor si administrarea unor spații din imobilul Centrului Culural UNESCO Ionel Perlea

  rapoarte comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării DGASPC Ialomita la realizare proiect Team UP 

   rapoarte comisii specialitate

9. proiect de hotărâre  privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a X-a;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul”

   rapoarte comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a - 25 mai 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa 

   rapoarte comisii specialitate

11. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi - Urziceni.

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.

     rapoarte comisii specialitate

                      

 III. Diverse

 Şedinţa este publică.

 

NOTA!

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare.

 12.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018
 
 
 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU