Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliului Judetean Ialomita în data de 25.07.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.07.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2018.

Proces - verbal - 30.05.2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2018;

proiect de hotarare nr.1

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotarare nr. 2

amendament

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ”;

proiect de hotarare nr. 3

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  “Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ” ;

proiect de hotarare nr. 4

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018”;

proiect de hotarare nr. 5

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara, județul Ialomița din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din județul Ialomița din România în perioada 6 – 10 august 2018;

proiect de hotarare nr. 6

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unităților administrativ - teritoriale Județul Ialomița și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești;

proiect de hotarare nr. 7

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre  privind aprobarea  fuziunii prin absorbție a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;

proiect de hotarare nr. 8

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre  privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței;

proiect de hotarare nr. 9

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în  administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,  în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa;

proiect de hotarare nr. 10

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa.

proiect de hotarare nr. 11

rapoarte comisii

III. Diverse

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2017.

Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 2017

Şedinţa este publică.

Notă :

Se propune suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu următoarele :

        - proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”

       proiectul de hotărâre nr. 12 

        rapoarte comisii

         - proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea realizării proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”  și a cheltuielilor legate de proiect.

      proiectul de hotărâre nr. 13

      rapoarte comisii

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU