Comunicat din 06.12.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 11.12.2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008;

b) privind vacantarea unei funcţii de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

c) privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului  Judeţean  Ialomiţa.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 08.12.2008.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

06.12.2008