Comunicat din 15.11.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 20.11.2008, ora 15.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:
Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :
a) privind declararea unor imobile ca fiind de interes public judeţean şi constatarea apartenenţei acestora la domeniul public al judeţului Ialomiţa;
b) privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”;
c) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/30.03.2007 pentru aprobarea  Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul  de investiţii  ,,Modernizare  drum  judeţean DJ  201A  Coşereni - Moldoveni – Patru Fraţi – Adâncata – limită judeţ Prahova, tronson I DN2 – Patru Fraţi 0 + 000-9+500 şi tronson II  Patru Fraţi - limită de judeţ 9+500-18+750”;
d) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de consultanţa în domeniul managementului proiectului finanţat şi al organizării achiziţiilor publice pentru proiectul „RANFORSARE ŞI MODERNIZARE DJ 201B km.0+00....19+00 (traseul Ciochina - Orezu -  Rasi)”;          
e) privind constituirea fondurilor de premiere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 şi Ordonanţei Guvernului nr.10/2007 şi stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare;
f) privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008.
Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 17.11.2008.
Şedinţa este publică.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
 
15.11.2008