Comunicat din 16.07.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 22.07.2008 ora 15,00  în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a. privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi  numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul ,,Modernizare pod peste râul Ialomiţa la Albeşti–Andrăşeşti DJ 306, km 37+600”;


b. privind aprobarea documentaţiilor de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2008 – 2009;

c. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru  obiectivul  de investiţii   ,, Modernizare drum judeţean DJ212 Ţăndărei - Feteşti km 83+075-100 + 915 şi Mihail Kogălniceanu - DN 2A 68+295 -72 +182( etapa II)’’;

d. privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011;

e. privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia  Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Ialomiţa.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni vor fi înaintate în data de 18.07.2008.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

16.07.2008