Comunicat din 17.06.2012

Comunicate

C O M U N I C A T

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.06.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală;

b) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.39/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta;

c) privind numirea directorului executiv al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

d) privind numirea directorului executiv adjunct al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

e) privind modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15/28.03.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, pentru anul 2012;

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ