Comunicat din 17.12.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.12.2008, ora 13.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:
Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :
a) privind aprobarea valorii actualizate a unor bunuri din domeniul public  al judeţului Ialomiţa;
b) privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei;
c) privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.
Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 16.12.2008.
Şedinţa este publică.
 
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
 
17.12.2008