Comunicat din 20.04.2008

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 24.04.2008, ora 15.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.34 din 29.06.2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen mediu în valoare de 10.000 lei;

b) privind aprobarea ,,Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa”;

c) privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Adunarea Regiunilor Europene şi a contribuţiei financiare a judeţului Ialomiţa către unele structuri asociative naţionale şi regionale, pentru anul 2008;

d) cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.25/28.03.2005 privind administrarea spaţiilor din imobilul „Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare;

e) privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare, pe anul 2007.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 15.04.2008

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

24.04.2008