Comunicat din 21.02.2008

Comunicate

Având în vedere neclarităţile existente în Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, şi apropierea alegerilor locale din acest an, Consiliul Judeţean Ialomiţa a propus modificarea şi/sau completarea prevederilor acestei legi printr-o scrisoarea adresată:

-         CAMEREI DEPUTAŢILOR

o       Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic;

§         Domnului Relu Fenechiu – preşedintele

§         Domnului deputat Alecsandru Ştiucă

-         SENATULUI ROMÂNIEI

o       Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului

§         Domnului senator Tudor Panţuru

§         Domnului senator Şerban Nicolae

-         Doamnei Maria Petre – europarlamentar

 

Textele propuse a se modifica şi/sau completa:

- art.30 alin.1 – 6 din Legea nr.215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.

Obiectul modificării şi/sau completării:

a) – textul să prevadă persoana, autoritatea sau instituţia căreia îi revine obligaţia/sarcina sesizării instanţei de judecată cu privire la validarea mandatului consilierilor locali, a primarului şi a consilierilor judeţeni;

b) – textul să fie completat în sensul precizării documentelor (probelor) care stau la baza validării mandatelor;

c) – în cazul validării supleanţilor să se prevadă un termen de 5 zile de la data împlinirii duratei necesare, prevăzută de lege, atacării în justiţie a actului administrativ prin care s-a declarat vacant locul unui consilier local sau judeţean.

Modificarea şi/sau completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, în sensul propus de Consiliul Judeţean Ialomiţa va permite aplicarea coerentă şi  eficientă a acestei legi, începând cu alegerile locale din anul 2008.

Scrisoarea se află postată pe pagina web a Consiliului Judeţean Ialomiţa în secțiunea Știri .

 

 PREŞEDINTE,

 Vasile Silvian CIUPERCĂ