Comunicat din 22.02.2009

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.02.2009, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului  de consilier judeţean al domnului Găină Mihăiţă;

b) privind validarea unui mandat de consilier judeţean;

c) privind modificarea componenţei  unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa;

e) privind aprobarea concesionării unui teren proprietate publică a judeţului Ialomiţa situat în intravilanul municipiului Slobozia;

f) privind  închirierea unui spaţiu din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”;
g) privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul  de investiţii  ,,Amenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”;
h) privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2009.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 17.02.2009.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

22.02.2009