Comunicat din 23.05.2008

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.05.2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) privind trecerea unor terenuri din domeniul public al judeţului Ialomiţa în domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

c) privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa;

d) privind  reactualizarea Comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral Ialomiţa;

e) privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene DJ 101, 102H,  306A, 306” ;

f) privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 21.05.2008

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

23.05.2008