Comunicat din 23.06.2008

Comunicate

 

În conformitate cu Dispoziţia nr.1 din 23.06.2008 a preşedintelui  Consiliului Judeţean Ialomiţa, consilierii judeţeni declaraţi aleşi în cadrul scrutinului din data de 1 iunie 2008,  în Circumscripţia electorală nr.23 Ialomiţa se convoacă în şedinţă de constituire în data de 25.06.2008, ora 11.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,

cu  următoarea ordine de zi:

1. Constituirea Consiliului Judeţean Ialomiţa:

         a) constituirea grupurilor de consilieri judeţeni şi desemnarea liderilor acestora;

         b) alegerea comisiei de validare;

         c) validarea/invalidarea mandatelor consilierilor judeţeni;

         d) depunerea jurământului de către consilierii judeţeni;

         e) declararea Consiliului Judeţean Ialomiţa  legal constituit;

2. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa;

3. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

23.06.2008